Hvem hjelper vi?

 

 

Det er ikke alle barn som kan velge hverdagen sin.

 

 

For noe barn er det alvorlig sykdom som setter en brems på hva barna kan være med på. Foreldre og søsken er ofte helt tomme for krefter og etter måneder på sykehus er det ikke like lett for et alvorlig sykt barn å holde kontakt med venner og skolekameratene sine.

 

For mange barn handler det om økonomi. Det finnes familier som har så vanskelig økonomi at barn opplever en uverdig oppvekst med vonde minner.

 

 

Mange reiser aldri på ferie, barn får ikke være aktive i idrett og for mange barn er det så utfordrende hjemme at det er mangel på klær, varme måltider og helt elementære ting i livet.

 

 

I motsetning til de fleste andre organisasjoner så har vi ingen behovsprøving hos oss. Terskelen for å be om hjelp er så høy at vi har full tiltro til foreldrene som oppsøker oss.

 

 

Alle barn og unge som holdes utenfor det sosiale felleskapet - uansett grunn - er velkommen hos oss.

All rights reserved © Rett Fram Opplevelser AS

Rett Fram Opplevelser     -     Bragernes Torg 13, 3017 Drammen     -     Telefon: +47 996 84 999     -     E-post: post@rett-fram.no