Da hele Norge spleiset med oss

Desember skulle visst bli vår organisasjons største øyeblikk i de ni årene vi har holdt på med frivillighet. Julehøytiden ble vår mest travle måned i historien, men den endte opp med å bli en magisk førjulstid som skapte en trygg julefeiring for veldig mange flere familier enn vi hadde trodd på forhånd.

Mads Hansen har støttet Rett Fram før. Uten spleis og uten media på slep. Han har opptrådt med «Sommerkroppen» for oss på en stor konsert for våre barnefamilier og støttespillere. Han har engasjert seg med et varmt hjerte for den målgruppen vår organisasjon jobber med. At Mads samtidig velger å bruke sin gjennomslagskraft for å løfte barnefamilier som sliter veldig med å få økonomien til å gå opp, er rørende. For vår organisasjon har det også vært banebrytende i forhold til det økonomiske aspektet i og rundt julen. Mads har bidratt med å synliggjøre utfordringene rundt barnefattigdom, han har vært med på å alminneliggjøre økonomiske problemer og han har senket terskelen for mødre og fedre når det kommer til å tørre å be om hjelp. Det er vi evig takknemlig for.

Når fellesskap og giverglede forandrer fasiten

Det er helt klart at denne spleisen, som endte på rett over seks millioner (!) kroner, trykket på noen knapper hos oss som medmennesker. For det er ikke til å tro at vi i Norge i dag opplever en fattigdom der småbarnsfamilier ikke har mat på bordet. Det er ikke til å tro at de voksne lar være å spise og skrur av all varme i leiligheten når barna er på skolen, for å kunne møte hverdagen på en måte som ivaretar barna sine. Før 2022 var det 116.000 barn som vokste opp i barnefattigdom. Etter 2022 er det tallet blitt vesentlig høyere, uansett om det er kort- eller langvarig fattigdom. Som organisasjonsleder tror jeg at privatpersoner og næringsliv, kjente og ikke-kjente personer, har vist med denne spleisen at fellesskapet lever i beste velgående. Denne spleisen har vist et samhold og en gavmildhet som overgår alt hva man har trodd skal være mulig. Rett Fram, sammen med alle familiene som har fått hjelp denne julen, er evige takknemlig for den tilliten alle givere har vist oss og takknemlighet for at vi har kunnet glede så mange flere familier enn hva vi kunne før spleisen ble et faktum.

Dette er julen som beviser at det umulige er mulig.

Alene klarer vi ingenting. Sammen kan vi klare alt!

Foreløpige tall for julen 2022 hos Rett Fram Opplevelser

De første tallene for hvordan julen har gått for seg kan du se under. Tallene viser at vi totalt har brukt 1.229.550 kroner i desember. Dette er kostnader knyttet til innkjøp av julegaver, gavekort, matkasser, utstyr vi har hatt behov for å oppgradere og kostnader knyttet til å få julegavene fort ut til barnefamiliene. Det er også brukt penger på gjennomføring av de 22 julefeiringene vi har gjennomført i desember.

Det er ikke brukt en eneste krone av pengene fra «Spleis» til driftskostnader vår organisasjon har. Bak tallene så har vi klart å skape en trygg julefeiringa med gaver, mat og verdighet for godt over fem hundre familier. Det er vi så stolte av, og det synes vi at alle som har vært med på spleisen også skal være!

Penger vi ikke har brukt, men verdier vi har fått

Frivillighet koster, det er det ingen tvil om. Ofte snakker vi om penger som brukes, men ikke like ofte snakker vi om alt vi ikke betaler for. Gaver fra privatpersoner, næringslivet og alle de frivillige timene som er lagt ned for å kunne gjennomføre desember. Det er altså penger vi ikke har brukt, men verdien for det vi har fått og produsert hos oss.

Dette har vi brukt og her er planene videre

Overføringen fra «Spleis» ble på 5.832.901 kroner. Sparebank1 trekker fra totalt 169.549 kroner i plattformavgift, transaksjonsgebyr og 25% mva.

Som forklart over så har vi brukt 1.229.550 kroner i desember, som betyr at vi sitter igjen med 4.603.351 kroner. Siden denne spleisen ble opprettet i forbindelse med julefeiringer og det faktum at barnefamilier sitter uten mat og gaver på julaften, så har vi bestemt oss for at denne spleisen ikke bare har reddet julen 2022. Vi har opprettet «Julefondet 2023» og satt av tilsvarende beløp for julen til neste år. Vi har justert beløpet opp for å møte prisøkninger for det neste året. Fondet blir da på 1.300.000 kroner.

Det betyr at beløpet som er igjen etter at årets og neste års jule er reddet for barnefamiliene, er på 3.303.351 kroner. Og vi har lyst til å fortelle litt hva dette betyr for våre barnefamilier og for vår organisasjon.

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det

Rett Fram Opplevelser går inn i sitt tiende år som frivillig organisasjon. Vi har aktiviteter og opplevelser gjennom hele året, og hvert eneste år så kjemper vi mange kamper for å finne finansiering til alle våre prosjekter. Sammen med næringslivet og privatpersoner så har vi hatt en stor økning av antall familier hvert år og vi har klart å skape en organisasjon som mange hundre familier har blitt veldig glad i. Det er morsomt, trygt og veldig kult å være sammen med oss, og vi har satset ekstra tungt på opplevelser for hele familien i tillegg til aktivitetene som kun barna deltar på.

For oss er hverdagsaktivitetene viktig. Barnebursdagen. Det kan ikke være sånn at en jente på 11 år aldri har feiret bursdagen sin fordi mamma eller pappa ikke har råd. Da må vi voksne reagere. Når vi som nasjon og med myndighetene som ansvarlige ikke klarer å skape rom for de mest sårbare familiene til å feire sitt eget barn bursdag, da må noen andre ta på seg det ansvaret. Det har vi gjort. Derfor arrangerer vi over 190 barnebursdager hvert eneste år. Barnebursdager er en post vi har ventelister på, oftest på grunn av organisasjonens økonomi. Den ventelisten forsvinner nå.

Gjennom hele året har vi mange forskjellige kurs hos oss etter skolen og i alle skoleferiene. Tanken på at vi nå kan gjennomføre mange fler kurs og i tillegg være kreative å skape enda flere kurs med spennende innhold det er en drøm som går i oppfyllelse.

Sommerferien er den tiden på året der vi har flest aktiviteter og opplevelser for barnefamiliene som er gjester hos oss. Vi reiser på seilbåtturer hver eneste dag i hele skoleferien, vi arrangerer SUP-kurs og strandturer, vi har egne kinodager og fellesturer til innebadet i Drammen på regnværsdager, vi har Frisbee-golf turneringer og vi reiser til fornøyelsesparker. Tusenfryd og Sommarland i Bø. Sommeren 2021 så måtte vi stoppe etter å ha leid tre busser til Tusenfryd. I år kan vi ha med oss dobbelt så mange på grunn av spleisen.

Vinterferie, høstferie og påskeferie med sjakk-kurs, malekurs og gaming hele uken. Juletrefest, skirenn med varmestue, utlån av sykler og utstyr om sommeren…Det er så mange ting vi gjør som nå blir enda bedre det neste året på grunn av den givergleden vi har opplevd nå i desember.

Vi har fått en mulighet til å gjøre enda mer av det vi har hatt suksess med å gjøre i mange år og det er en sann glede for alle involverte. Rett Fram, barnefamiliene og alle de frivillige som har vært med oss i mange år. Det er mange som er takknemlige nå og det er mange som er rørt etter all oppmerksomheten vi har fått og den muligheten dette gir oss når vi nå starter opp et nytt år. Et år der enda flere familier kommer til å kjenne på panikk og håpløshet når det kommer til penger, mat, bursdager, klær og alt som koster penger for å overleve.

Vi har vært her i mange år og vi skal fortsette å være her i tiden som kommer.

Vi jobber videre som vi alltid har gjort

Èn ting er helt sikkert. Denne spleisen gjør det nå mulig for oss å planlegge på en helt annen måte enn vi noen gang har gjort. Samtidig forandrer det ikke måten vi jobber på. For uten næringslivet og privatpersoner så klarer ikke vår organisasjon å levere alt vi gjør hver eneste dag. Pengene fra spleisen gir oss en forutsigbarhet vi ikke har hatt før, men vi gleder oss til å snakke med alle samarbeidspartnerne og støttespillerne våre i 2023 for vi både håper og tror at denne opplevelsen sammen med Mads Hansen og alle dere som har bidratt er både inspirerende og motiverende til å gjøre enda mer i året som kommer.

Med et ønske om et riktig Godt nytt år, og med stor takknemlighet for muligheten som er gitt vår organisasjon denne julen.

Organisasjonsleder, Ronny A. Johnsen