Det beste pressmiddelet av dem alle

Demokratiske rettigheteter til å streike er bra. Hvem kan vel motstå fristelsen å bruke det beste pressmiddelet for høyere lønn? I alle fall ikke lærerne.

Med fanen høyt og med klar røst, er lærerne og deres talspersoner stolte over streiken som nå gjennomføres i Drammen. De er stolte av at skolene stenger, at elevene må holdes hjemme og at det endelig kom et fantastisk pressmiddel for å oppnå høyre lønn i det yrket de har valgt seg i livet, nemlig pandemien. For når er det mest skadelig å streike? Jo, det er når det gir store konsekvenser for barn og foreldrene deres at skolen stenger. Midt i en pandemi, der alle er skjønt enige om at elevene har mistet viktig undervisning, der det sosiale aspektet har vært skadelig for mange, mange barn, der velger lærerne å sette inn støtet. Det er nesten ikke til å holde ut for mange barn og foreldre at skolene nå igjen må låse dørene, og det passer visst perfekt inn i et mantra om større lønningspose for lærere. Det er trist, ødeleggende og forvirrende for barna. Som hånd i hanske for en streikende.

Demokratiske prinsipper og helt lovlig, sier lærerne. Det har de helt rett i. Det som er så grunnleggende trist er at dette demokratiet og den største livsløgnen samfunnet kaller fellesskapet, den gjelder visst bare for voksne. Det at vi de siste ukene før en to måneders sommerferie, nok en gang påfører mange barn sosial lidelse og en forsterkning av utenforskapet, det er så uendelig trist. Det er er ikke så viktig for de streikende. Lønn og rekruttering til læreryrket er visst mye mer viktig enn at barn får en respektfull avslutning på et grusomt skoleår. Når vi samtidig vet at tilbudet lærerne har fått i årets lønnsoppgjør er høyere enn hva alle andre yrkesgrupper allerede har akseptert i år, så blir det komplett uforståelig hvorfor lærerne skriker så høyt. De har hatt en jobb under hele pandemien, det er lærermangel så det er ikke mulig å miste jobben sin – altså, fremtiden er sikret på alle mulige måter. Men de vil ha litt til, og for å få til det så bruker de altså det verste året for skolebarn siden krigen i 1940 til å sette hardt mot hardt. At de har pedagogisk bakgrunn i tillegg, som gjør at de vet hvor skadelig dette er i den situasjonen samfunnet er i, gjør det bare verre.

Lærere fortjener faktisk høyere lønn

Ja, jeg er helt enig i at lærere har gjort en fantastisk jobb under hele pandemien. Ja, jeg mener at det er skammelig at ikke lærere er prioritert for vaksine. Ja, jeg er takknemlig for all den fantastiske jobben lærere gjør for å passe på at barna våre føler en trygghet på skolen også under en pandemi. Og ja, jeg støtter lærernes kamp om høyere lønn. Men ikke nå!

Ikke når vi skal avslutte et skoleår i en tid der små barn har blitt tvunget inn i kohorter, røde og gule nivåer, der barn blir fratatt muligheten til å omgås andre barn. Bare i Drammen så er det flere tusen barn som enorme utfordringer fra før, der pandemien har forsterket problemene. De som er helt avhengig av skolen som et sosialt møtepunkt. At pandemiens turbulens nå skal krones med at lærere bruker den som et effektivt virkemiddel for å oppnå høyere lønn og større kjøpekraft enn hva andre lønnsoppgjør gir rom for i landet, det er såpass spesielt i mine øyne og jeg kan ikke forstå at denne streiken gir den sympatien i folket som den burde hatt. Når som helst ellers fortjener lærerne å si fra om sine utfordringer – også lønnsmessig – , men ikke akkurat nå.

Bare i går hadde vi i Rett Fram Opplevelser fire telefoner fra mammaer i totalt panikk. De har endelig fått tilbake sin deltidsjobb, fordi samfunnet åpnet mer opp i forrige uke. Mange måneder uten ekstra inntekt under pandemien har skapt store utfordringer. Så kommer streiken. Barna må være hjemme fra skolen og mammaene får ikke gått på jobben sin. Igjen. Det betyr bare èn ting, nemlig at det rammer barna. Mindre inntekt, større utfordringer, mindre sosialt fellesskap og alt dette sauses sammen til en perfekt inngang på åtte uker med sommerferie. Feriene der mange lærere skal kose seg sammen med familien sin. Der Tusenfryd, hytta, bilturer, campingferier, båtferier og masse annet hyggelig skal gjøre at batteriene er ladet for en ny høst uten pandemi. De barna som Rett Fram Opplevelser jobber med, de får ikke ladet noen ting. De har ikke mulighetene til det. Ikke foreldrene deres heller. De får heller bruke tiden sin på å slikke sårene etter pandemiens herjinger, krysse fingrene og håpe på at lærere får kravene sine oppfylt, slik at barna deres kan møtes på skolen igjen.

«Det er din plikt som forelder at barna gjennomfører hjemmeskole under pandemien», «Husk på at hjemmeskole starter 08.30 og din barn SKAL være logget på skole-iPaden på det tidspunktet. Lærerne kontrollere at dette skjer», «Barnet ditt skal møte på skolen, selv med høyt smittetrykk, det må du som foreldre sørge for», «Det er mot reglementet å holde barna sine hjemme fra skolen under pandemien».

Det siste vi ønsker er å ramme eleven, sier Evenshaug. Det er feil. Det siste han ønsker er å ha lik kjøpekraft som andre. Deretter skulle han ønske at det ikke gikk ut over barna.

Ronny Johnsen, Organisasjonsleder Rett Fram Opplevelser

Dette er beskjeder man som forelder må forholde seg til fra skolen under en pandemi. Skolen har vært veldig flinke til å fortelle oss foreldre hvor skadelig det er med rutiner som brytes for barna, hvor vanskelig situasjonen er for barna og at det aller mest viktige er at barna møter opp på skolen. Lærere forteller oss hvor essensielt det er at barna våre får maksimalt ut av skolen etter alt det som har preget dette skoleåret under pandemien. Men når lærerne selv skal kjempe for økt kjøpekraft, da er ikke oppmøte, rutiner, sosialt fellesskap og læringsutbytte veldig viktig. Pedagogisk sett er det en katastrofe. Sosialt er det ennå verre enn det.

Lederen i Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug, sier det er beklagelig at en streik rammer elevene, for det er det siste lærerne og Utdanningsforbundet ønsker. Samtidig er streikeviljen stor og de kan holde på så lenge det må til for å få gjennom sine krav. Dette er feil. Det siste Evenshaug ønsker er å ha lik kjøpekraft som andre yrkesgrupper. Han vil ha mer. Deretter skulle han ønske at det ikke gikk ut over barn. Hvis man i denne streiken påstår at det ikke er et ønske om å ramme elevene for å få gjennomslag for sine lønnskrav, da mangler man en god dose gammaldags konsekvensanalyse.

Så er det Rett Fram Opplevelser da, som skal jobbe hver eneste dag i hele skoleferien med å sørge for at barn i vår målgruppe får en best mulig sommer ut fra de forutsetninger vi klarer å skape. Heldigvis er det ingen fagforening eller riksmeklingsmenn som kan stoppe oss i å utføre den viktigste oppgaven av dem alle – inkludere barn og unge som ikke blir sett eller hørt som de hadde fortjent.