Fra: Rett Fram / Til:Politiker

Det er lite som føles bedre enn å kjenne på mestringsfølelse og det å faktisk bety noe. Kanskje er det kun anerkjennelse som rager høyere. Vi føler vi fikk den i desember, og vi tar den til oss for fremtiden.

Året 2022 er vårt niende år som frivillig organisasjon. Vi feirer 10 år i år, og det er en paradoksal følelse å kjenne på at det er vondere tider enn noen gang i vår tiårige historie. Aldri før har det vært flere familier som har et stort behov for hjelp med å få hverdagen til å gå opp. Aktivitetene til barna sies opp, det strammes inn på absolutt alt som ikke handler om husleie, strøm og mat. Vi lever i en verden der størsteparten av våre familier velger bort forsikring. Krysser fingrene og håper på det beste. Familier som er redde for NAV, eller bare utmattet av det de føler er en meningsløs og håpløs kamp om hjelp.

Vi må huske på at før 2022 så var et ille nok for de aller mest sårbare familiene. Det har bare blitt enda verre, og i tillegg har det kommet til mange titusenvis av familier som før klarte seg ok, men som nå ikke har nok til mat på bordet etter at alle regninger er betalt. Alle disse utfordringene berører selvfølgelig vår organisasjon. Og vi får si, heldigvis, ettersom vi har blitt en garantist for aktiviteter og opplevelser uten at det noen gang skal koste en eneste krone å delta hos oss. Samtidig betyr det at utfordringene våre med å finansiere alt er der konstant og det er en knallhard hverdag å stå i også som organisasjon.

Når julegaven monner

I desember var vi nominert til Frivillighetsprisen. Vi har aldri vært så opptatt av priser, men vi håper at våre gjentatte nominasjoner til prisen har med å gjøre at våre frivillige er helt unike. Vi har over 150 av dem. Enten som frivillige hender til hjelp når vi har aktiviteter, kjøre- og ryddehjelper, kakebakere eller julegavepakkere. Bare i desember var vi 87 frivillige som jobbet for å få levert 22 juleselskaper og sørge for at mange tusen (!) julegaver ble pakket inn til de 67(!) sjåførene som skulle kjøre de ut. Mange ganger har vi tenkt at vi som organisasjon gjør en ganske formidabel jobb for barnefamilier i Drammen. I tillegg har vi god kontakt med alt fra sosialfaglærere til kommunale instanser som jobber med barn og unge.

Derfor er det selvfølgelig en stor overraskelse når vi får beskjed om at vår organisasjon er én av fem som får en julegave fra Drammen kommune på 500.000,-. For vår del så tar vi dette som en anerkjennelse på at jobben vi gjør er viktig og at politikere i Drammen både ser behovet for oss og forstår utfordringen vår når det kommer til å finansiere all jobben vi gjør. Vi har gått fra å være en god idé med gode intensjoner og ambisiøse mål, til å bli vår regions største på gjennomføring av aktiviteter og opplevelser for barn og unge som vokser opp i sårbare familier. Derfor tar vi årets julegave fra vår kommune som et stort og viktig signal på at de ser oss og at vår jobb gir stor avlastning for foreldre og gir mange gode aktiviteter og opplevelser for barn og unge.

Fra alle oss i Rett Fram Opplevelser, til politikeren i kommunestyret med gruppeleder Lina Strandbråten (AP) og ordfører Monica Myrvold Berg (AP) i spissen, tusen takk for en fantastisk julegave. Den rørte oss, den ga oss en god juleklem i en krevende desember og vi skal sørge for at alle kan se nytten av at vår organisasjon får en slik gave.

Vi tar fatt på 2023 med en god følelse, sammen med et stort ansvar med å sørge for å tilby enda flere aktiviteter enn noen gang. Vi har enda flere familier å hjelpe, og kanskje er den største utfordringen at mange sliter med noe så elementært som varme i huset og mat på bordet. Det er en utfordring vi må løse. Det kommer til å bli mange tunge familiesamtaler dette året, der vi lover å gjøre så godt vi kan. Det er ingen tvil om at vår organisasjon kjenner på denne økte arbeidsmengden. Vi er veldig takknemlig for den tilliten politikerne i Drammen nå har vist oss og vi håper at dette er et tegn på at kommunen kan bli en god støttespiller også for vår organisasjon i tiden som kommer.

Om du trenger noen å snakke med eller om du har behov for å se på mulighetene til å delta i aktiviteter og opplevelser gjennom oss, så tar du kontakt på denne eposten her. Om du kjenner noen som har det vanskelig kan du ta kontakt med oss på denne eposten her, eller tips gjerne familien det gjelder om oss.
Med vennlig hilsen
Organisasjonsleder, Ronny Johnsen