Nå er det nok – Tusenfryd!

Et tivoli som aktivt bidrar til å forskjellsbehandle barn ut fra økonomiske forhold, er et tivoli vi absolutt ikke ønsker å benytte oss av. Vi oppfordrer alle andre organisasjoner til å se hvor usmakelig dette er, og gjør som oss, boikott Tusenfryd.

.

Boikott – eneste utvei

Når man jobber med problematikken barnefattigdom så må man lære seg til at det å bli provosert over behandlingen barnefamilier i vår målgruppe får, er en hverdagslig syssel. Allikevel er det sjelden at provokasjonen blir så stor at et samlet styre i vår organisasjon sier at nok er nok. Etter mange år med hundrevis av barnefamilier fra oss i den populære fornøyelsesparken boikotter vi nå Tusenfryd, etter at de innfører systemene der rike barn kjøper seg plass foran køen til alle andre barn. Ledelsen i Tusenfryd prøver i tillegg å forsvare ordningen, med bakgrunn i at dette er en «stor» etterspørsel fra deres kunder. I tillegg er de klare på at dette skjer i alle andre land, så de ser ikke problemet med at dette innføres for noen rike familier i Norge også. Argumentene er syltynne, men verst av alt er verdigrunnlaget de baserer sine valg på. Det ser ut til at ledelsen i fornøyelsesparken helt har glemt at det her er barn vi snakker om. De forskjellsbehandler unge gutter og jenter som skal kose seg i sommerferien, etter hvor mye penger mamma og pappa har. Vi som jobber hver eneste dag hele året med barnefamilier som ikke har muligheten til å delta på ferieaktiviteter uten en hjelpende hånd, kan ikke sitte stille og se på dette usmakelige verdigrunnlaget. Vi stopper all booking til Tusenfryd, bussene kommer til å stå stille, men de som kjenner oss i Rett Fram vet at vi ikke gjør det uten å ha sørget for en erstatning for de barnefamiliene som skulle til Tusenfryd i år.

.

Nå må alle organisasjoner våkne

Rett Fram er en liten organisasjon som så dagens lys i 2014, så det er ikke alltid at vår stemme høres over det ganske land. Allikevel bør denne saken være av en så stor prinsipiell betydning for absolutt alle organisasjoner, at vi står sammen og sier til Tusenfryd at dette er uakseptabelt. Så lenge fornøyelsesparken fortsetter med å la barn av rike foreldre gå foran alle andre i køen. Vi alle sammen jobber til det beste for barn og unge som er i en sårbar periode i livet, eller i verste fall barn og unge som opplever hele oppveksten med forskjellsbehandling, ofte på grunn av foreldrenes økonomi eller muligheter. Selv om Tusenfryd er et populært tilbud om sommeren, også for våre målgrupper, så må vi ha respekt for både verdigrunnlagene vi operer med og ikke minst hvilke penger vi bruker på hvilket sted. Vårt synspunkt er at dersom alle organisasjonene som bruker Tusenfryd, unisont står opp mot denne formen for forskjellsbehandling av barn, så kan det være at Tusenfryd forstår at de nå tråkker over en grense som ikke smaker godt hos de fleste. Vårt mål med å boikotte Tusenfryd er ikke å nekte barn å reise på Tusenfryd til evig tid, det er å snu dette håpløse prosjektet med å la noen barn bli kjøpt ut av køen foran andre barn.

Vår organisasjon har vært på Tusenfryd helt siden 2014, og vi har også i år hatt den samme planen. Leie busser, kjøpe billetter, spise mat og kose oss. Det blir bare umulig å forholde seg til at et slikt tilbud aktivt går ut og forsvarer forskjellsbehandling. Noen må si fra, og begeret ble fullt for oss denne gangen. Det blir ingen Tusenfryd i 2022, takket være den «gaven» Tusenfryd nå gir barn og unge etter to år med pandemi. Still deg bakerst i køen og la de rike barna kjøre først og så mange ganger de vil før det er din tur. Hilsen Tusenfryd.

.

Skuffer vi barna?

Om det er noen som tenker at det å boikotte Tusenfryd vil være å nekte barna gode opplevelser i sommer, så kan vi berolige med at vi er smartere enn som så. Når man jobber hver eneste dag, år ut og år inn, med å skape aktiviteter og opplevelser for de som trenger det aller mest, så kommer barna i første rekke. Alternativene til Tusenfryd er mange, og lenge før vi gjennomførte en avstemming i vårt styre, lå alternativene klart. Vi lover at det å bytte ut Tusenfryd skal gi minst like store eller enda større opplevelser for de familiene som skulle vært med til fornøyelsesparken med differensierte priser basert på foreldrenes inntekt.

Ett av argumentene som Tusenfryd-ledelsen bruker er at dette skjer over hele verden. Det er ingenting som er banebrytende med det vedtaket som nå er gjort. Det er riktig det, men det betyr ikke at det verdigrunnlaget som rike eiere av fornøyelsesparker eller andre institusjoner har må implementeres i det norske samfunnet. Hvorfor kan man reise til København og nyte et av Europas mest spennende tivoli, uten at det finnes slike løsninger? Fordi verdigrunnlaget er annerledes. Liseberg, en av de mest populære destinasjonene for nordmenn i Sverige, de har heller ikke sånne håpløse tilbud til sine gjester. De har forsøkt seg på dette tidligere men har selvfølgelig gått bort fra den form for forskjellsbehandling.

Årets sommer er den første uten restriksjoner siden 2019 og vi kan love at Rett Fram skal levere tilbud på seilbåt, badestrender, turer til spennende destinasjoner, el-sparkesykler, SUP-brett kurs, vi skal stå på vannski og leke oss i norsk sommersol. Vi skal også sørge for å se hvor mye penger vi klarer å hente ekstra for å gjøre noe annet enn Tusenfryd, og så skal vi håpe i det lengste at ledelsen i fornøyelsesparken ombestemmer seg og ønsker oss velkomne til parken igjen. Forstå at dette var et særdeles dumt forslag. Da ville vi og svært mange foreldre og barn blitt veldig, veldig glade.

Det er forstemmende at det skal være nødvendig for en frivillig organisasjon å gå til sånne skritt som vi gjør nå. All den tid vi vet at forskjellsbehandling foregår i samfunnet hele tiden, men det er sjelden vi lar det gå ut over barn. Ja, vi vet at man kjøpe deg til finere plasser på konsert i Spektrum. Det er mulig å kjøpe stressless stoler på kino, det er mulig å gå foran i køen på flyplassen for de som betaler 20.000,- ekstra for business-class og vi vet at det er noen barn som kan kjøpe platinum-billett til 12.000,- for å få et bilde på scenen der Harry Styles skal opptre senere på kvelden. Allikevel er det en stor forskjell på å ha råd til å kjøpe noe som andre ikke har råd til, over på det å kjøpe seg til en gode som går på bekostning av andre barn. Den grensen er krysset på en ubehagelig måte av Tusenfryd. La oss alle håpe at dette ikke inspirere andre til å begå den samme feilen.